Ευκαιρίες
καριέρας

Βιοπαθολογικά Εργαστήρια

Το βιοπαθολογικό εργαστήριο της Κλινικής μας στα πλαίσια της παροχής υπηρεσιών, με συνέπεια στην εγκυρότητα και την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων, περιλαμβάνει τα παρακάτω τμήματα:

 • Αιματολογικό
 • Μικροβιολογικό
 • Βιοχημικό
 • Ανοσολογικό
 • Ορμονολογικό
 • Πήξεως – αιμοστάσεως
 • Κυτταρολογικό


Σύγχρονος εξοπλισμός

 • Υπεραυτόματους αιματολογικούς, ανοσολογικούς και βιοχημικούς αναλυτές
 • Αυτόματα συστήματα για τον προσδιορισμό της Ταχύτητας Καθίζησης Ερυθρών
 • Αξιόπιστο σύστημα ανάλυσης Ομάδων αίματος και προμεταγγισιακού ελέγχου
 • Αυτόματο σύστημα ανάλυσης ούρων
 • Αξιόπιστο αυτόματο σύστημα αιμοκαλλιεργειών, ταυτοποίησης μικροοργανισμών και αντιβιογράμματος
 • Συστήματα Μοριακού Ελέγχου για ταυτοποίηση μικροβίων και ιών, καθώς και ανίχνευση ανθεκτικών στελεχών

Στο Βιοπαθολογικό εργαστήριο της κλινικής μας φροντίζουμε ώστε ο εξοπλισμός μας να συντηρείται με τον καλύτερο τρόπο και σύμφωνα με το πρόγραμμα των κατασκευαστών.

Γενικές Εργαστηριακές αναλύσεις

 • Γενική εξέταση αίματος (αιμοδιάγραμμα)
 • Πλήρης βιοχημικός έλεγχος
 • Πλήρης ανοσολογικός έλεγχος
 • ‘Έλεγχος θυρεοειδούς
 • Ορμόνες αναπαραγωγής
 • Βιταμίνες και ιχνοστοιχεία
 • Έλεγχος επιπέδου φαρμάκων
 • Έλεγχος Καρκινικών Δεικτών
 • Έλεγχος οστικών δεικτών
 • Έλεγχος καρδιακής λειτουργίας
 • Έλεγχος δεικτών σήψης και ρευματολογίας
 • Έλεγχος πήξης του αίματος
 • Ανάλυση ομάδων αίματος
 • Πλήρης ανάλυση ούρων

Μοριακές και ειδικές Αναλύσεις

Ένα μεγάλο φάσμα μοριακών αναλύσεων καλύπτεται σε πολύ λίγο χρόνο και με εξαιρετική αξιοπιστία. Το Εργαστήριο εξυπηρετεί με μοριακή ανάλυση:

 • Μοριακό έλεγχο Γρίπης
 • Μοριακό έλεγχο Φυματίωσης
 • Έλεγχο δραστικότητας αιμοπεταλίων με το αυτόματο σύστημα Multiplate
 • Έλεγχο παθογόνων (ιών και βακτηρίων του αναπνευστικού, σε λιγότερο από μία ώρα, με πολυπλεκτική μοριακή ανάλυση (Multiplex PCR)
 • Μοριακό έλεγχο σε γονίδια ανθεκτικότητας ενδονοσοκομειακών μικροβίων σε αντιβιοτικά
 • Μοριακό έλεγχο παρακολούθησης της θεραπείας στη Χρόνια Μυελογενή
 • Λευχαιμία
 • Μοριακό έλεγχο Κορονοϊού SARS-CoV-2 σε δύο υπεραυτόματα συστήματα πολυπλεκτικής PCR με ιδιαίτερα υψηλή ευαισθησία σε ελάχιστο χρόνο


Καλλιέργειες βιολογικών υλικών

Το Εργαστήριο καλύπτει ένα πολύ μεγάλο φάσμα αναγκών για καλλιέργειες βιολογικών υλικών, με υψηλής ποιότητας καλλιεργητικά υλικά και αυτόματα συστήματα ταυτοποίησης μικροβίων και αντιβιογράμματος, ώστε να παρέχει στους κλινικούς ιατρούς άμεση και σαφή ενημέρωση στην παρακολούθηση των λοιμώξεων.
Διαθέτει υπεραυτόματο σύστημα Αιμοκαλλιεργειών και ταυτοποίησης μικροοργανισμών. Επιπλέον, ελέγχει τη στειρότητα επιφανειών και αέρα σε ζωτικής σημασίας χώρους όλης της Κλινικής.

Έλεγχος Ποιότητας

Το Εργαστήριο έχει καθιερώσει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας για Υπηρεσίες Υγείας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Προτύπου:
ISO 9001:2015 – BS EN 15224:2016