Ευκαιρίες
καριέρας

Απεικονιστικός Τομέας > Ακτινοδιαγνωστικό Τμήμα

Το Ακτινοδιαγνωστικό Τμήμα είναι εξοπλισμένο με σύγχρονο ακτινολογικό μηχάνημα SIEMENS, σύστημα ψηφιοποίησης CR και ειδικό μηχάνημα C-ARM. Η λειτουργία του ακτινοδιαγνωστικού τμήματος καλύπτει όλο το φάσμα των συμβατικών εξετάσεων.

Επίσης, εκτελούνται και ειδικές εξετάσεις, όπως:

  • Ακτινογραφία πεπτικού με χορήγηση γαστρογραφίνης από το στόμα
  • Πυελογραφία με ενδοφλέβια χορήγηση σκιαγραφικού μέσου
  • Παλίνδρομη κυστεογραφία 
  • Ουρηθρογραφία
  • Δυναμικές ακτινογραφίες

Όλες οι ψηφιοποιημένες ακτινολογικές εικόνες αποθηκεύονται ηλεκτρονικά στο σύστημα PACS που διαθέτει η κλινική για 20 έτη, έτσι ώστε να είναι στην διάθεση των ιατρών ανά πάσα στιγμή για ανάγνωση και συγκριτική αξιολόγηση.

Τμήμα Υπερήχων

Ακτινοδιαγνωστικό

Αξονικός Τομογράφος

Καρδιολογικό Τμήμα