Ευκαιρίες
καριέρας

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Το Βουγιουκλάκειο συμμετέχει ενεργά σε δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, συνεισφέροντας είτε οικονομικά, είτε προσφέροντας δωρεάν υπηρεσίες υγείας και ειδικά πακέτα εξετάσεων σε προνομιακή τιμή σε συνεργασία με τοπικούς οργανισμούς και φορείς, αποσκοπώντας στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και την υποστήριξη ευάλωτων ομάδων της κοινωνίας.

Η κοινωνική προσφορά αποτελεί έναν θεμελιώδη πυλώνα της φιλοσοφίας μας, αντικατοπτρίζοντας την αφοσίωση και τη δέσμευσή μας να συνεισφέρουμε θετικά στην υγεία.

Δείτε παρακάτω μερικές από τις πρόσφατες δράσεις που συμμετείχε η ομάδα μας