Ευκαιρίες
καριέρας

Η Ομάδα

Στο Βουγιουκλάκειο πιστεύουμε πως η συλλογική προσπάθεια και συνεργασία μεταξύ της ομάδας μας, είναι αυτό που εξασφαλίζει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Για τον λόγο αυτό, κάθε μέλος του ιατρικού, νοσηλευτικού και διοικητικού προσωπικού αποτελεί ένα σημαντικό κρίκο της αλυσίδας που διασφαλίζει τελικά την ομαλή εκτέλεση όλων των λειτουργιών.

Επιπλέον, στο Βουγιουκλάκειο επενδύουμε στη συνεχή επαγγελματική κατάρτιση του προσωπικού μας, επιλέγοντας εκπαιδευτικά σεμινάρια και ημερίδες που συμβάλλουν στην επιστημονική πρόοδο και στην εμπλουτισμό των γνώσεων τους. Στόχος μας είναι η ολοκληρωμένη παροχή υπηρεσιών υγείας σε ένα σύγχρονο, άνετο και φιλικό περιβάλλον.

Ιατρικό
Προσωπικό

Επιστημονικοί
υπεύθυνοι τμημάτων