Ευκαιρίες
καριέρας

Τραύματα στην παλάμη

Λόγω της μεγάλης αιμάτωσης που προκαλείται στην περιοχή, το τραύμα μπορεί να αιμορραγεί πολύ. Αν είναι βαθύ, υπάρχει κίνδυνος να έχουν τραυματισθεί τένοντες και νεύρα. Γι΄ αυτό χρειάζεται ιατρική εκτίμηση και αντιμετώπιση, αφού προηγουμένως προσφερθούν οι πρώτες βοήθειες, οι οποίες συνίστανται στα εξής:

Πίεση με αποστειρωμένη γάζα ή καθαρό ύφασμα. Αν ο πάσχων μπορεί να κάμψει τα δάκτυλά του πάνω στις γάζες, τότε πιέζει το τραύμα του στο οποίο τοποθετείται επίδεσμος, ενώ το χέρι του κρατιέται ανυψωμένο και ο ασθενής μεταφέρεται έτσι στο νοσοκομείο.