Ευκαιρίες
καριέρας

Αναζητάμε βοηθητικό προσωπικό..

Αναζητάμε βοηθητικό προσωπικό για πλήρη και άμεση συνεργασία. Οι αρμοδιότητες αφορούν γενικές εργασίες και καθαρισμό στον χώρο του νοσοκομείου. Η εργασία είναι 6ωρη, 6ήμερη (πρωινή και απογευματινή). Παρέχονται, σταθερή εργασία και καλές αποδοχές.