Ευκαιρίες
καριέρας

Αναζητάμε πιστοποιημένους νοσοκόμους …

Αναζητάμε πιστοποιημένους νοσοκόμους (ΑΕΙ/ΤΕΙ) για θέσεις εργασίας στα ακόλουθα τμήματα: Γενική, Μαιευτική – Γυναικολογία και Παιδιατρική. Απαραίτητα προσόντα: Πτυχίο και άδεια ασκήσεως του επαγγέλματος Νοσηλευτών Καλή γνώση της Αγγλικής…